INFORMATION BLITZ: Paalala sa mga OFW-members ng PhilHealth: Ang PhilHealth membership and contribution ay MANDATORY ayon sa batas kaya magpamiyembro at magbayad ng kontribusyon bago umalis ng bansa. Seguraduhin ang proteksyon ng kalusugan ng iyong sarili at pamilya.

INFORMATION OFFICERS


                                   Managing Editor                                    

NOEMI BERNARDINO-EDAGA
Regional Director
Contact No. (062)2151-480
Email: mimibern@gmail.com

News Editor/Writer

ALMA L. TINGCANG
Information Center Manager
Zamboanga Sibugay 
Contact No. 0917-7042125
Email: alma_tingcang@yahoo.com

FRANKLIN P. GUMAPON
Assistant Regional Director
Contact No. 0917-3292979
Email: fpg3535@gmail.com

                                      Writers                                           

RENE V. CARBAYAS
Information Center Manager
Basilan Province 
Contact No. 0917-8557321
Email: renecarbs@yahoo.com

FELIPO DAVID G. MALCAMPO
Information Center Manager
Zamboanga-Sulu-TawiTawi 
Contact No. 0917-6337700
Email: dm.pia9@yahoo.com
ALFONSO T. RUDA
Information Center Manager
Zamboanga del Norte 
Contact No. 0999-8879353
Email: alruda1@yahoo.com

CLARO A. LANIPA
Information Center Manager
Zamboanga del Sur 
Contact No. 0917-8557303
Email: calanipa@yahoo.com

Mary May A. Abellon
Information Officer
Zamboanga del Norte 
Contact No. 0917-8962331
Email: marymayabellon@gmail.com

JOCELYN P. ALVAREZ
Information Officer
Regional Office - IX 
Contact No. 0917-8365064
Email: jojosky_2002@yahoo.com

DOMINIC I. SANCHEZ
Information Officer
Zamboanga-Sulu-TawiTawi 
Contact No. 0917-7164060
Email: dominicilagansanchez@gmail.com

EMMANUEL D. TAGHOY
Information Officer
Zamboanga-Sulu-TawiTawi  
Contact No. 0917-7917556
Email: emmanueltaghoy@gmail.com

GIDEON C. CORGUE
Information Officer
Zamboanga del Sur 
Contact No. 0917-7042124
Email: jun_corgue@yahoo.com