INFORMATION BLITZ: Paalala sa mga OFW-members ng PhilHealth: Ang PhilHealth membership and contribution ay MANDATORY ayon sa batas kaya magpamiyembro at magbayad ng kontribusyon bago umalis ng bansa. Seguraduhin ang proteksyon ng kalusugan ng iyong sarili at pamilya.